De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

The Space of Grounded Imagination

476menlibayeva,%20almagul,%20portrait%20of%20my%20douhter%201%20 2010%20photo%20the%20artist (c)image: Almagul Menlibayeva
Portrait of my Daughter I, 2010-2010
Fotografie , 80.2 x 53.5 x 2.3 cm
lambda print, alu di-bond

Onderdeel van Menlibayeva's serie Small Brave Girls, waarin ze kinderen laat zien die wonen in de periferie van Kazachstan, in een afgelegen dorp dat niet gevrijwaard is gebleven van de veranderingen die het sovjet- en postsovjettijdperk teweeg hebben gebracht. De kinderen worden omringd door lijken - lijken van de dieren waarmee ze leven, waarvan ze leven, en die ze consumeren. Ze groeien op naast de dood, en leren deze te accepteren als deel van het leven. Hun gezichten verraden een wijsheid die stadsbewoners niet kennen, omdat die gescheiden leven van de natuur en van de aanwezigheid van dood. Hier biedt Menlibayeva inzicht in de ontwikkelingen van het moderne Kazachstan, het dagelijkse leven van het volk, en de opvoeding van de volgende generatie.